Měl jsem tři Silvestry, heč

Měl jsem tři Silvestry, heč


Valná vÄ›tÅ¡ina z vás si zÅ™ejmÄ› musela letos vystaÄit s jedním jediným Silvestrem, tím o poslední půlnoci loňského roku. A možná si dokonce říkáte, že byl i tento jediný Silvestr až moc, nebo jste si to aspoň říkali na Nový rok s bolavou hlavou. A ti, kdo to pÅ™ehnali, mi zÅ™ejmÄ› závidÄ›t nebudou. Ale ti ostatní tÅ™eba ano. I když vlastnÄ› není vůbec co závidÄ›t. Protože já jsem mÄ›l letos hned tÅ™i Silvestry. Hned tÅ™ikrát jsem se mohl rozlouÄit se starým rokem a pÅ™ivítat ten nový. A to nikoliv podvodem. Osud tomu tak prostÄ› chtÄ›l.

Zkrátka a dobÅ™e jsem po poslední loňské sedmé hodinÄ› veÄerní odletÄ›l letadlem z jihoafrického Johannesburgu domů. SamozÅ™ejmÄ› ne přímo, ale oklikou pÅ™es turecký Istanbul. A ocitl se tak v jakémsi podivném Äasoprostoru kvůli Äasovým posunům. Inu, u nás máme svůj Äas, JihoafriÄani mají v tuto dobu náskok jednu a Turci dvÄ› hodiny. A tím pádem doÅ¡lo k tomu, k Äemu doÅ¡lo.

Turkish Airlines

Odlétal jsem tureckým letadlem, a tudíž by bylo asi nesprávné nemít i jejich Silvestra v době, kdy u nás bylo teprve deset hodin. Ale vzhledem k tomu, že jsem letěl z Jižní Afriky, by bylo ‚neuctivé‘ neoslavit i jejich Silvestra hodinu před naší půlnocí. A když jsem Čechem, přece se nezřeknu ani o hodinu pozdějšího Silvestra našeho.

A tak jsem měl tři po sobě jdoucí Silvestry. Během nichž a po nichž mě pochopitelně nebolela hlava jako našince, kteří to s oslavami přehnali, ale spíše pozadí, které jsem si cestou rozseděl.

Turkish Airlines

Závidíte mi? Pak mi na druhou stranu vůbec závidÄ›t nemusíte. Protože jsem si prostÄ› dal pÅ™i tom noÄním letu Å¡lofíka. A kolik naÅ¡inců má tu smůlu, že prospí v jediném roce hned tÅ™i Silvestry a příchody Nového roku? VÄ›tÅ¡ina ne.

A pokud mi pÅ™esto stále jeÅ¡tÄ› závidíte, pak mi nezáviÄte. NepÅ™iÅ¡el jsem totiž jenom o pÅ™elom roku. PÅ™iÅ¡el jsem i o tomuto pÅ™edcházející Å tÄ›drý veÄer. Ten jsem totiž strávil pro zmÄ›nu v letadle nad Jižní Afrikou cestou tam a následnÄ› veÄer ubytovaný u muslimů. Kteří mÄ›li podobnou ‚smůlu‘ jako já. NemÄ›li ani Å tÄ›drý veÄer, ani Silvestra. Ale Silvestra v jejich případÄ› jen jediného.