Kdy se vyplatí profesionální jazyková korektura

Kdy se vyplatí profesionální jazyková korektura

Jazyková korektura pomůže prezentovat vaše texty správně jak pravopisně a gramaticky, tak i stylisticky. Pokud je jazyková korektura provedená kvalitně, tak je velká šance, že oslovíte mnohem více potenciálních zákazníků nebo budete lépe působit na vaše čtenáře.

Korektura textu

Korektura textu je především oprava zjištěných chyb a nepřesností. Jde o soubor několika komplexních úloh, které se dělají ještě před publikací textu či tiskem. Vůbec nejčastěji korektoři opravují gramatické a stylistické chyby.

korektura textu

Typy korekcí

Existuje několik typů korekcí, které jsou pro jakýkoliv text důležité. Při základní jazykové korektuře se kontroluje a opravuje pravopis a gramatika, včetně interpunkce a překlepů. Tento typ korektury zahrnuje také základní stylistickou úpravu, u které se kromě gramatiky a pravopisu opravují i rozsáhlejší stylistické chyby.

Při technické kontrole se neřeší jazyková správnost textu, ale zaměřuje se spíše na technické faktory jako řazení stránek nebo třeba čitelnost textu. Předtisková korektura je poslední korektura před publikací textu. Při ní se odstraňují typografické chyby po technické korektuře. Řeší se tu drobnosti jako chybné dělení slov na konci řádků apod. Důležitá je také odborná korektura, při které se řeší správné užití odborných termínů.

Nejčastější gramatické a stylistické chyby

Co se týká nejčastějších gramatických prohřešků, tak je to především chybné psaní y/i, špatné užívání s/z, záměna mně/mě nebo chybná interpunkce. Mezi nejčastější stylistické nedostatky patří opakování slov, opakující se kořen slova či špatné spojení slov.

Kdy se jazyková korektura vyplatí

Jazyková korektura výrazně snižuje náklady i riziko nepochopení textu či informace. Pokud se chystáte daný text tisknout a objevíte chyby ještě před odevzdáním do tisku, tak ušetříte nejméně několik desítek tisíc korun.

Přenecháním korekce profesionálovi se zbavíte pravopisných, stylistických nebo terminologických nedostatků, které by se vám často jako laikovi ani nepodařilo odhalit.

korektura

Jestliže chystáte menší brožurku nebo dokonce knihu, tak byste měli korekturu považovat za důležitou a v případě velkonákladového tisku dokonce za nutnou samozřejmost.

Pokud si chcete být 100 % jistí, tak byste si měli nechat zpracovat korekturu textu i v případě dokumentů o pár stránkách a několika málo vyhotoveních, zvlášť pokud to jsou smlouvy nebo úřední doklady. Vyhnete se tak nepříjemným situacím – např. špatný výklad textu.

Korektury bakalářské či diplomové práce

Před odevzdáním bakalářské nebo diplomové práce by žádný student neměl zapomenout na jazykovou korekturu textu. V tomto případě se investice do korektury bakalářské práce opravdu vyplatí, jelikož většina univerzit si dává na gramatické a stylistické podobě práce záležet a kontroluje i detaily. Většina soukromých jazykových korektorů nebo korektorských firem nabízí pro studenty také slevy.


Jak bude reklama vypadat?
-
Kup si reklamu pod tímto článkem jen za 50 Kč
Zobrazit formulář pro nákup