Co chybí dítěti z ústavu?

Co chybí dítěti z ústavu?

Dítě, které vyrůstá v náhradní rodině nebo u pěstounů, chce časem pochopit, co se stalo, proč nevyrůstá doma se svými vlastními rodiči. Pro vývoj dítěte je důležité mu to velmi citlivě vysvětlit, protože pro něj je to velmi zásadní informace, dokonce i celoživotní téma. Je to pro něj velmi složité. Některé děti se s tím velmi těžko vyrovnávají. To se může projevovat navenek výchovnými i vývojovými problémy. Mohou mít potíže s navazováním vztahů s blízkou osobou i s identitou. Je důležité citlivou cestou dítě podporovat tak, aby s náhradními rodiči a sociálním pracovníkem dokázalo hovořit i o tom, co se mu v jeho životě stalo.
silueta rodiny
Je velice smutné, že v naší zemi přibývají děti, které vyrůstají mimo svou rodinu. Rok od roku je jich více. Stále chybí nová reforma péče o ohrožené a opuštěné děti. Systém je zastaralý v tom smyslu, že stát dává přednost umístění dětí do velkých ústavů, místo toho, aby byla zajištěna prevence a podpora vlastních nebo náhradních rodin. Moc se nemluví, ani nepíše o tom, že o ohrožené a opuštěné děti se starají tři resorty:
§  pod ministerstvo práce spadají pěstouni, ochrana dětí, zařízení pro okamžitou pomoc, klokánky
§  pod zdravotnictví spadají domovy pro děti do tří let
§  pod ministerstvo školství spadají dětské domovy pro děti nad tři roky
 ruce rodiny
Chybí finance v službách, které se zaobírají prevencí, podporou vlastních a náhradních rodin.Naopak velké finance ministerstva posílají na velké ústavy, ve kterých je vysoký počet dětí.
Tyto všechny faktory mají vliv na roztříštěnost péče o ohrožené a opuštěné děti.
Sociální služby, které se starají o to, jak zvýšit spokojenost dětí ve vlastních i náhradních rodinách jsou ve velké míře neziskové. Některé z nich mají vynikající komplexní síť služeb, kterými se snaží předcházet umístnění dětí do ústavní péče. Dělají vše pro to, aby co nejdříve začlenili dítě do rodiny nebo do pěstounské péče. Vše ve prospěch dítěte.
 
 schované ucho
 
Pozn.:
Sociálně – aktivizační služby pro rodiny s dětmijsou vymezeny zákonem vč. 108/2006 Sb., o sociálních službách.
Výkon sociálně-právní ochranydětí se řídí dle zákona č. 401/2012 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí.